اهدا تندیس ملی «برند سبز» به فدراسیون ورزشهای همگانی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، هیأت داوران کنفرانس بین المللی برند سبز فدراسیون ورزش های همگانی را به دلیل دو طرح ملی که به همت انجمن ورزش در طبیعت این فدراسیون عملیاتی شد را حائز تقدیر و اهدای تندیس ملی برند سبز ارزیابی کرد.

«نذر طبیعت» و «پهلوان تالاب» دو طرح ملی فدراسیون ورزش های همگانی هستند که توجه و تحسین داوران و اعضای هیأت علمی کنفرانس بین المللی برند سبز را به خود جلب کردند.

در این کنفرانس که با حضور رضا شجیع نایب رییس فدراسیون ورزش های همگانی برگزار شد، نوید آرازشی رییس سازمان ورزش های تفریحی ‌و رقابتی و محمد مرادی به نمایندگی از افشین ملایی رئیس فدراسیون تندیس برند سبز را دریافت کردند.