فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران

 


افشین ملایی
رئیس فدراسیون
دکترا مدیریت ورزشی


وحید محمودیان
بازرس
کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی


آذین ساکی
نایب رئیس و عضو هیات رئیسه فدراسیون
کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی


مهرداد عبیدی
خزانه دار
کارشناس حسابداری


فریده اشرف گنجویی
اندیشکده ورزش همگانی
دکترا مدیریت ورزشی


ناهیده جباری
آکادمی ملی ورزش های همگانی
دکترا علوم ورزشی


محمدرضا فروحی
دبیرکل و عضو هیات رئیسه فدراسیون
دکترا مدیریت ورزشی


سهیلا اکبرزاده
مدیر امور اجرایی
کارشناسی برنامه ریزی روستایی


نوید آرازشی
سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی
دکترا مدیریت ورزشی


لیلا نجفی جویباری
سازمان توسعه فعالیت بدنی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی


محمد جواد غریب رضا
سرپرست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر


عاطفه انسان
سرپرست کمیته امور مجلس و استانها
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی


نادر شکری
سرپرست کمیته حقوقی و انضباطی
دکترا حقوق عمومی


امین کاویانی فرد
سرپرست کمیته پزشکی
پزشک عمومی


صادق شیرزاد
سرپرست کمیته پیشکسوتان
کارشناسی ارشد علوم تربیتی

علی سلامت
سرپرست کمیته امور باشگاه ها
کارشناسی ارشد بهداشت


عاطفه انسان
سرپرست کمیته امور مجلس و استانها
کمیته امور مجلس و استانها


رضا خسروی
مدیر روابط عمومی
کارشناسی علوم اجتماعی


مهدی بابایی
سرپرست کمیته ارزیابی و نظارت
دکترا مدیریت ورزشی


علی تاجبخش
سرپرست کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی
دکترا حوزوی


ایمان متقیان نژاد
سرپرست کمیته بازاریابی و توسعه منابع
کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

هیات رییسه فدراسیون


سیدکمال پیمبری
عضو هیات رئیسه فدراسیون
دکترا علوم دفاعی


مهرزاد حمیدی
عضو هیات رئیسه فدراسیون
دکترا مدیریت ورزشی


محمدحسین علیزاده
عضو هیات رئیسه فدراسیون
دکترا تربیت بدنی و علوم ورزشی


محسن باقریان
کارشناس خبره و عضو هیات رییسه فدراسیون
دکترا مدیریت ورزشی


مهدی میرجلیلی
عضو هیات رئیسه فدراسیون
دکترا مدیریت ورزشی