افشین ملایی با استعفای مسئولان فدراسیون همگانی مخالفت کرد

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با استعفای مسئولان این فدراسیون و روسای هیات ها و انجمن ها مخالفت کرد.

22/شهریور/1401

«درخش چشم» عضو کمیته آموزش کنفدراسیون جهانی پیلاتس شد

نایب رئیس انجمن پیلاتس ایران به عضویت کمیته آموزش کنفدراسیون جهانی این رشته درآمد.

16/شهریور/1401

استعفای دسته جمعی مسئولان و مدیران فدراسیون ورزشهای همگانی

ارکان اجرایی فدراسیون ورزشهای همگانی در اعتراض به تصمیمات اخیر وزارت ورزش و جوانان از مسئولیت های خود استعفا کردند.

14/شهریور/1401

ایمان متقیان نژاد نایب رئیس کنفدراسیون جهانی پیلاتس شد

هل و ششمین کنگره کنفدراسیون جهانی پیلاتس با انتخاب یک ایرانی به عنوان نایب رئیس این کنفدراسیون برگزار شد.

13/شهریور/1401

رحمتی خبر داد: ۷۰۰ برنامه برای توسعه ورزش همگانی در البرز برگزار شده است

رئیس هیات ورزش های همگانی استان البرز گفت: با مدیریت منابع محدود و با اتکا به درآمدهای خود در یکسال اخیر ۷۰۰ برنامه متنوع در سطح استان برگزار کرده ایم.

12/شهریور/1401

پیام ها :

آخرین اخبار

آرشیو اخبار
22 شهریور

افشین ملایی با استعفای مسئولان فدراسیون همگانی مخالفت کرد

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با استعفای مسئولان این فدراسیون و روسای هیات ها و انجمن ها مخالفت کرد.

16 شهریور

«درخش چشم» عضو کمیته آموزش کنفدراسیون جهانی پیلاتس شد

نایب رئیس انجمن پیلاتس ایران به عضویت کمیته آموزش کنفدراسیون جهانی این رشته درآمد.

14 شهریور

استعفای دسته جمعی مسئولان و مدیران فدراسیون ورزشهای همگانی

ارکان اجرایی فدراسیون ورزشهای همگانی در اعتراض به تصمیمات اخیر وزارت ورزش و جوانان از مسئولیت های خود استعفا کردند.

13 شهریور

ایمان متقیان نژاد نایب رئیس کنفدراسیون جهانی پیلاتس شد

هل و ششمین کنگره کنفدراسیون جهانی پیلاتس با انتخاب یک ایرانی به عنوان نایب رئیس این کنفدراسیون برگزار شد.

12 شهریور

رحمتی خبر داد: ۷۰۰ برنامه برای توسعه ورزش همگانی در البرز برگزار شده است

رئیس هیات ورزش های همگانی استان البرز گفت: با مدیریت منابع محدود و با اتکا به درآمدهای خود در یکسال اخیر ۷۰۰ برنامه متنوع در سطح استان برگزار کرده ایم.

آخرین استان ها

آرشیو اخبار

برای ورود به زیر سایت استان ها روی استان مورد نظر کلیک کنید.

ّّ